Har du en remiss?

Integritetspolicy

Uppdaterad senast:
2023-09-13

Vasanosens Integritetspolicy

1. Inledning
Vasanosen EF (”Vasanosen”, ”vi”) värderar ditt privatliv. Denna Integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lagrar och delar din personliga information när du använder vår webbplats https://vasanosen.se (”Webbplatsen”).

2. Den information vi samlar in
Vi samlar in information som du tillhandahåller direkt när du besöker eller använder vår Webbplats. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, ditt namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som kan identifiera dig.

3. Hur vi använder din information
Vi använder din information för att:

  • Förbättra vår Webbplats och tjänster.
  • Svara på dina förfrågningar eller feedback.
  • Skicka marknadsföringsmeddelanden, om du har gett ditt samtycke.

4. Delning av din information
Vi delar inte din personliga information med tredje parter, förutom i de fall som beskrivs i denna policy, eller när vi har ditt uttryckliga samtycke.

5. Dina rättigheter
Du har rätt att:

  • Begära tillgång till den personliga information vi har om dig.
  • Begära korrigering av din personliga information.
  • Begära radering av din personliga information.
  • Invända mot behandling av din personliga information.
  • Begära begränsning av behandling av din personliga information.
  • Begära dataportabilitet.

6. Säkerhet
Vi vidtar åtgärder för att skydda din personliga information mot förlust, stöld och obehörig åtkomst, användning, ändring och radering.

7. Förändringar i denna policy
Vi kan uppdatera denna Integritetspolicy från tid till annan. Vid väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig.

8. Kontakt
Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vänligen kontakta oss på susanna@vasanosen.se.

Vi öppnar våra lokaler 2024. Skriv upp dig för nyheter!

Givetvis får du ett härligt öppningserbjudande via mejlen av oss som tack för att du skriver upp dig.