Har du en remiss?

Remiss

På Vasanosen tar vi ofta emot remisser från djurkliniker, veterinärer och andra aktörer. Om du har fått en remiss så gör du följande:
  • Skickas till oss efter ställd diagnos
  • Vi tar fram en behandlingsplan för din hund
  • Täcker en del av kostnaden

Vi välkomnar remisser från veterinärer specifikt ställd till Vasanosen som ett värdefullt sätt att samarbeta för att främja din hunds hälsa och välbefinnande

När din hund har fått en ställd diagnos och en rekommendation för rehabilitering, kan vi tillsammans skapa en skräddarsydd behandlingsplan som hjälper din hund att återfå sin livskvalitet.

1. Skicka in remiss

Be din veterinär att skicka en remiss specifikt ställd till Vasanosen. En remiss innehåller viktig information för din hunds rehabilitering och kostanden kan täckas helt eller delvis av din försäkring.

 

 

2. Vi tar kontakt

När vi har mottagit remissen, tar vi snabbt kontakt med dig som ägare och rekommenderar vilken tjänst du ska boka. 

3. Behandling påbörjas

Efter att vi har gemensamt utarbetat en behandlingsplan, påbörjar vi rehabiliteringen. Det brukar bestå av en kombination av övningar ni gör hemma, behandling av påverkad muskulatur/leder och i många fall vattentrask.

Vi arbetar nära andra aktörer

På Vasanosen värdesätter vi samarbete och helhetssyn när det gäller din hunds välmående. Ibland kan det vara nödvändigt att din hund först besöker en legitimerad djursjukgymnast eller veterinär för en första bedömning, särskilt vid specifika tillstånd, diagnoser eller efter operationer. Denna initiala bedömning eller vårdplan ger oss värdefull information om din hunds hälsotillstånd och behov.

När vi har den inledande bedömningen eller vårdplanen som grund, kan vi på Vasanosen ta över själva rehabiliteringsprocessen. Våra utbildade Canineopater (hundfysioterapeuter) har specialiserad kompetens inom hundhälsa och rehabilitering. Genom att samarbeta nära med legitimerade aktörer som djursjukgymnaster och veterinärer kan vi erbjuda en heltäckande och samordnad vård för din hund.

Detta samarbete garanterar att din hund får en individualiserad och effektiv rehabilitering, som tar hänsyn till både de fysiska och medicinska aspekterna av deras hälsotillstånd. Hos oss på Vasanosen är vi fast beslutna att leverera de bästa resultaten för din hund genom att kombinera vår specialiserade expertis med samverkan med andra legitimerade vårdgivare. Din hunds välbefinnande och rehabilitering är vår främsta prioritet.

Vattentrask gör din hund mer rörlig

Med vår vattenbaserade träning ger vi din hund möjligheten att stärka sina muskler, öka rörligheten och njuta av en skonsam och rolig träningsupplevelse.

Skonsam rehabilitering

  • Individuellt anpassad träning
  • Muskelstyrka och balans
  • Glädje och livskvalitet

Vanliga frågor

Vad är en remiss och varför behöver min hund en?

En remiss är en rekommendation från en veterinär eller djurklinik som indikerar att din hund kan dra nytta av rehabilitering eller specifik behandling. Remissen innehåller information om din hunds diagnos, utförda undersökningar och rekommendationer för bästa vård.

Behöver jag en remiss för att boka en behandling hos er?

Nej, en remiss är inte ett krav för att boka en behandling hos oss. Du kan kontakta oss direkt för att boka en tid. Men om din hund har fått en diagnos och rekommendation från en veterinär, kan en remiss vara till hjälp för att säkerställa rätt behandlingsplan.

Vilken information bör inkluderas i en remiss?

En komplett remiss bör innehålla information om din hunds diagnos, resultat från utförda undersökningar, eventuella röntgenbilder, samt veterinärens rekommendationer för behandling och rehabilitering.

Hur skickar jag in en remiss till er?

Det är enkelt att skicka in en remiss till oss. Be din veterinär skicka den via vår företagsmail remiss@vasanosen.se tillsammans med all relevant information. Vi tar emot remisser professionellt och ser till att din hund får den bästa vården.

Vad händer efter att ni har mottagit remissen?

Efter att vi har mottagit remissen, kommer vi att kontakta dig som ägare för att diskutera din hunds behov och skapa en behandlingsplan. Vi strävar efter att ge din hund den mest effektiva och anpassade vården baserat på remissens information.

Kan jag använda en remiss för att få försäkringsersättning?

Ja, en remiss kan vara viktig för att försäkringsbolaget ska täcka en del av behandlingskostnaderna. Kontrollera med ditt försäkringsbolag för att se vilka krav de har för att bevilja ersättning baserat på en remiss.

Vi öppnar våra lokaler 2024. Skriv upp dig för nyheter!

Givetvis får du ett härligt öppningserbjudande via mejlen av oss som tack för att du skriver upp dig.